ย้อนกลับ
Print |

การตั้งครรภ์

โดย Momypediapreteen_momypedia


การตั้งครรภ์คืออะไร
การตั้งครรภ์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่ไข่และอสุจิเกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นตัวอ่อนที่พัฒนามาเป็นทารกจนถึงการคลอด โดยปกติมนุษย์ใช้เวลาในการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์


ลักษณะของการตั้งครรภ์เดี่ยว
การตั้งครรภ์เดี่ยว คือ การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นตามภาวะปกติที่ผู้หญิงจะมีไข่ตกครั้งละหนึ่งใบ เมื่อได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียว และเกิดการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเพียงเซลล์เดียวตลอดเวลา 40 สัปดาห์ในครรภ์


ลักษณะของการตั้งครรภ์แฝด
การตั้งครรภ์แฝด คือ การตั้งครรภ์โดยมีตัวอ่อน 2 ตัวขึ้นไป โดยมีลักษณะของการตั้งครรภ์แฝด ดังต่อไปนี้

    • ครรภ์แฝดจากไข่ใบเดียว (Single Ovum Twins, Indentical Twins หรือ Mono-zygotic Twins)

แฝดชนิดนี้เกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้วในครรภ์ของแม่ ซึ่งเป็นไข่ใบเดียวที่แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดหลังจากมีการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้วในโพรงมดลูก แฝดชนิดนี้มีรกอันเดียวกัน เราพบแฝดชนิดนี้ได้ประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30 ของแฝดทั้งหมด

เด็กที่เกิดมาจะมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง มีเพศเดียวกัน รูปร่าง หน้าตา สีผม และหมู่เลือดเหมือนกันหมด การเกิดแฝดชนิดนี้มีโอกาสเกิดได้เท่าๆ กันทั้งในครรภ์แรกหรือครรภ์หลังๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด เผ่าพันธุ์ใด ภาษาใด หรืออายุเท่าใดก็ตาม

    • ครรภ์แฝดจากไข่สองใบ หรือมากกว่า (Double Ovum Twins, Fraternal Twins หรือ Dizygotic Twins)

แฝดชนิดนี้พบได้ประมาณ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 70 ของแฝดทั้งหมด เด็กอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้ และหน้าตาอาจจะคล้ายกันหรือลักษณะผิดแผกกันไป เช่นเดียวกับพี่น้องท้องเดียวกันที่ไม่ใช่แฝดทั่วไป

แฝดชนิดนี้พบมากในครรภ์หลังๆ หรือแม่ที่มีอายุมากๆ ซึ่งเกิดจากการทำงานของรังไข่ผิดปกติ หรือแม่ที่กินยากระตุ้นให้รังไข่ทำงาน ไข่ตกมากกว่าครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีการผสมโดยตัวอสุจิต่างตัวกันแล้วเจริญเติบโตเป็นลูกแฝด โดยที่รกจะแยกกัน แต่บางกรณีอาจอยู่ชิดกันจนแยกไม่ออกก็มี นอกจากนี้ยังพบบ่อยในบางเชื้อชาติ เช่น นิโกร รองลงมา ได้แก่ คนผิวขาว ส่วนคนผิวเหลือง เช่น ชาวเอเชีย พบได้น้อยกว่า แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทำให้พบภาวะนี้ได้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิม


pregnancy_momypedia

การดูแลระหว่างตั้งครรภ์แฝด
คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดต้องหาวิธีดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งตัวเองและทารกในครรภ์ เพื่อความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ไม่มีปัญหาในการคลอด

    • อาหาร ความต้องการอาหาร แร่ธาตุ และวิตามินจะมากขึ้น คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดจึงต้องได้อาหารมากขึ้นกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ปกติ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่มากขึ้น โดยเฉพาะธาตุเหล็ก คุณแม่ต้องคิดเสมอว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่กินหนึ่งเผื่อสอง แต่เป็นการกินหนึ่งเผื่อสาม สี่ ห้า ฯลฯ
    • การพักผ่อน คุณแม่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอและมากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดี่ยว โดยเฉพาะในระยะ 3 เดือนหลัง การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดได้มาก และการที่แม่ได้พักมากๆ ยังช่วยให้ลูกน้ำหนักดีขึ้นด้วย
    • การตรวจครรภ์ คุณแม่ต้องไปรับการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอตามที่หมอนัด ซึ่งหมอก็จะนัดตรวจครรภ์ถี่กว่าปกติ หรือตรวจในคลินิกตรวจครรภ์พิเศษ เพื่อให้มีเวลาดูแลคุณแม่มากขึ้น ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น บวมมาก ปวดศีรษะ แน่นท้อง ท้องตึงมากหรือท้องแข็งเป็นพักๆ บ่อยๆ ต้องรีบไปหาหมอทันที
    • การคลอด การที่คุณแม่จะคลอดได้เองหรือต้องผ่าตัดคลอดขึ้นอยู่กับท่าของลูกน้อยในครรภ์ ถ้าท่าของทารกในครรภ์ปกติคือเอาหัวลงทั้งคู่ และไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆ ก็ควรจะคลอดปกติหรือคลอดทางช่องคลอดได้
    • การใช้เครื่องมือหรือการช่วยคลอดด้วยวิธีต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่ละราย ระยะเวลาระหว่างการคลอดแฝดพี่และแฝดน้องมักห่างกันไม่เกิน 15 นาที เพราะถ้ารอนานเกินไปจะมีผลร้ายต่อแฝดน้อง เช่น อาจจะมีการลอกตัวของรกก่อนได้ ทำให้แฝดน้องขาดออกซิเจน

ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวัง
การตั้งครรภ์แฝดมีโอกาสเกิดความผิดปกติได้ เช่น

    • ปัญหาเรื่องซีด ซึ่งจำเป็นต้องได้ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น
    • ความดันโลหิตสูง
    • เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
    • การตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากมดลูกเกิดการยืดขยายมาก และหดรัดตัวไม่ค่อยดีหลังคลอด จึงมีโอกาสที่จะตกเลือดหลังคลอดได้
    • TTTS ( Twin To Twin Transfusion Syndrome) คือ มีเลือดวิ่งถ่ายเทระหว่างกันตอนอยู่ในท้อง โดยคนหนึ่งให้อีกคนรับ เป็นภาวะที่เส้นเลือดมาต่อกันโดยบังเอิญ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ให้ก็ไม่โตสักที ตัวเล็ก คนรับก็อ้วนท้วนสมบูรณ์

ส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตคือคนที่ตัวโต เพราะเกิดภาวะเลือดข้น หัวใจวาย หรือบวมน้ำ แต่ถ้าขนาดต่างกันนิดหน่อยไม่เกิน 10-20% ก็ไม่มีปัญหา


บทความแนะนำ

อาการบ่งชี้การตั้งครรภ์

เมื่อมีการตั้งครรภ์ ร่างกายของผู้เป็นแม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อทำให้ทราบว่าขณะนี้มีตัวอ่อนกำลังเติบโตขึ้นร่างกาย อาการบ่งชี้หรืออาการที่แสดงให้ท

อาการที่มักเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์

ในระหว่างการตั้งครรภ์มักจะเกิดอาการหลายๆ อย่างขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแม่ตั้งครรภ์ แต่อาการที่เกิดขึ้นอาจจะเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง แต่ส่วนมากแ

สารอาหารที่จำเป็นในช่วงตั้งครรภ์

การกินอาหารในช่วงตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก เพราะร่างกายแม่ตั้งครรภ์ต้องการสารอาหารนำไปเลี้ยงร่างกายและทารกในครรภ์ ดังนั้นหากแม่ตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารที

ความคิดเห็น
เพิ่มความคิดเห็น
* Username :
* Password :
  
ข้อตกลงการใช้งาน
• งดใช้คำไม่สุภาพ ให้ร้าย สร้างความเสียหาย ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรมและกระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• ทุกความคิดเห็นเกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
• ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
• ทีมงานมีสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้ง webmaster@momypedia.com เพื่อทำการลบข้อความนั้นออกไปทันที