การตั้งชื่อลูก

โดย Momypedia

 • เทคนิคตั้งชื่อลูก
 • หลักการตั้งชื่อลูกแบบภูมิทักษา


ชื่อของคนไทย เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่ยังไม่มีนามสกุล ชื่อคนไทยก็จะง่ายๆ สั้นๆ ไม่ยาว และไม่มีศัพท์แสงเหมือนปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากสมัยก่อนยังไม่นิยมเอาภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์และสวยงามมาใช้ ชื่อคนไทยจึงนอกจากง่ายแล้วยังไม่ต้องการความหมายที่ดีสักเท่าไรด้วย เพราะเชื่อกันว่าถ้าตั้งชื่อดี ชื่อสวยงาม ผีอาจจะมาเอาได้

แต่พอมายุคที่มีนามสกุลแล้ว ชื่อก็ไพเราะขึ้น มีการแยกชื่อชายหญิงไว้เสร็จ ต่อมาก็มีการนำศาสตร์ต่างๆ มาผสมผสานกับการตั้งชื่อมากขึ้น เช่น มีการนำเอาหลักทักษา วันไหนห้ามใช้อักษรอะไร ผูกดวงเพื่อลัคนา หรือเอาตำราตัวเลขมาประกอบ การตั้งชื่อในยุคต่อมาจึงยากขึ้น
เทคนิคตั้งชื่อลูก
การตั้งชื่อลูกทุกวันนี้ พ่อแม่มีการเลือกการใช้เทคนิคหลากหลายวิธีด้วยกัน ทั้งแบบกางตำราตั้ง ตั้งตามความชอบส่วนตัว หรือตั้งเพื่อเป็นความทรงจำ ไปดูกันว่าพ่อแม่มีเทคนิคการตั้งชื่อลูกอย่างไรบ้าง

    • ตั้งตามวันเดือนปีเกิด การตั้งชื่อแบบนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มักอ้างอิงตามหลักตำราโหราศาสตร์ เช่น ตั้งชื่อตามวันเกิดจันทร์–อาทิตย์ ตามหลักมหาทักษา โดยนำวันเดือนปีเกิดของลูกไปค้นคว้าจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต
    • ความหมายดีงาม คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อจากคำที่มีความหมายที่ดีงาม เป็นสิริมงคลต่อชีวิต อ่านแล้วมีความไพเราะ เรียบง่าย
    • พระตั้งให้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่มือใหม่อุ่นใจ คือการให้พระผู้ใหญ่ที่ตนเองหรือครอบครัวนับถือเป็นผู้ตั้งชื่อลูก หรือบางครอบครัวอาจจะไปเอาชื่อจากวัดชื่อดังที่ตั้งพระตั้งไว้แล้ว เพียงแค่เราไปเลือกจากวันเดือนปีเกิดของลูกเท่านั้นก็มี
    • ชื่อคนในครอบครัวมารวมกัน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น เอาชื่อคุณปู่คุณย่ามาสลับตัวอักษร เอาชื่อพ่อกับแม่มารวมกันหรือผสมกัน ใช้คำบางคำของนามสกุลมาตั้งเป็นชื่อ หรือตั้งชื่อให้คล้องจ้องกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายในครอบครัว
    • มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่น เช่น ออกเสียงแปลก ชื่อยาวหรือสั้นกว่าปกติ ใช้ตัวสะกดผิดไปจากไปปกติ หรือเป็นคำที่นำมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
    • ตั้งจากความชอบหรือความประทับใจ อาจจะเป็นชื่อสถานที่ นักร้อง นักแสดง นักกีฬา นักการเมืองที่มีชื่อเสียง สิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เช่น ทะเล ภูผา ฯลฯ หรือความรู้สึกที่ประทับใจกับอะไรสักอย่าง ก็สามารถหยิบเอามาเป็นเชื่อลูกเพื่อเตือนใจให้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นได้
    • ตั้งตามอาชีพของพ่อแม่หรือตามลักษณะของบรรพบุรุษ เช่น พ่อเป็นทหารก็จะตั้งชื่อลูกว่า กล้าศึกหรือชาติชาย หรือบางครอบครัวอาจจะมีชื่อของคนทุกรุ่นที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อย่างครอบครัวคุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา คนสามรุ่น คือรุ่นปู่ รุ่นลูก และรุ่นหลาน ล้วนมีชื่อที่แปลว่าช้างกันทุกคน เป็นต้น

หลักการตั้งชื่อลูกแบบภูมิทักษา
การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับการตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือฉายาพระใช้อักษรวรรคบริวารนำหน้า สำหรับฆราวาสถ้าเป็นชายใช้อักษรวรรคเดชนำหน้า ถ้าเป็นหญิงใช้อักษรวรรคศรีนำหน้าชื่อ เพื่อความเข้าใจโปรดดูแผนภูมิข้างล่างนี้ (ที่มา : คู่มือตั้งชื่อลูก. เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต. สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์)

หมายเลข 1 เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์
หมายเลข 2 เป็นเครื่องหมายแทนวันจันทร์
หมายเลข 3 เป็นเครื่องหมายแทนวันอังคาร
หมายเลข 4 เป็นเครื่องหมายแทนวันพุธกลางวัน
หมายเลข 5 เป็นเครื่องหมายแทนวันพฤหัสบดี
หมายเลข 6 เป็นเครื่องหมายแทนวันศุกร์
หมายเลข 7 เป็นเครื่องหมายแทนวันเสาร์
หมายเลข 8 เป็นเครื่องหมายแทนวันราหูหรือวันพุธกลางคืน


บริวาร – คนแวดล้อมที่สนับสนุน
อายุ – สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
เดช – อำนาจ
ศรี – สิริมงคล
มูละ – ทรัพย์สิน ต้นทุน
อุตสาหะ – ความเพียร
มนตรี – ปัญญา ความรู้
กาลกิณี – สิ่งที่ไม่ดี เป็นอุปสรรค


ตามแผนนี้จะเห็นได้ว่า
คนเกิดวันอาทิตย์ (1) สระทั้งหมดเป็นบริวาร
คนเกิดวันจันทร์ (2) ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร
คนเกิดวันพุธ (3) จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร
คนเกิดวันพุธกลางวัน (4) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร
คนเกิดวันพฤหัสบดี (5) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร
คนเกิดวันศุกร์ (6) ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร
คนเกิดวันเสาร์ (7) ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร
คนเกิดวันราหูหรือวันพุธกลางคืน (8) ย ร ล ว เป็นบริวาร


ถ้าอยากรู้ว่าอักษรไหนเป็นอายุ เป็นเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ให้นับบริวารที่ช่องวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ให้นับบริวารดังนี้ บริวาร (1) อายุ (2) เดช (3) ฯลฯ กาลกิณี (6) ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีให้นับบริวารที่ช่องหมายเลข 5 อายุ (8) เดช (6) ศรี (1) ฯลฯ กาลกิณี (7) เป็นต้น
เพื่อให้จำง่าย โปรดดูตามตารางสำเร็จรูปของทักษาประจำวันทั้งหมด ดังนี้


วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ 1 2 3 4 7 5 8 6
จันทร์ 2 3 4 7 5 8 6 1
อังคาร 3 4 7 5 8 6 1 2
พุธ 4 7 5 8 6 1 2 3
พฤหัส 5 8 6 1 2 3 4 7
ศุกร์ 6 1 2 3 4 7 5 8
เสาร์ 7 5 8 6 1 2 3 4
ราหู 8 6 1 2 3 4 7 5ที่มา : คู่มือตั้งชื่อลูก. เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต. สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์
อักษรที่ห้ามนำมาตั้งชื่อคือ อักษรช่องกาลกิณี จากตารางนี้จะรู้ได้ทันทีว่าวันไหนห้ามใช้ตัวอักษรใด


จาก : Momypedia